Pojištění odpovědnosti za škodu z občanského života

…říkáme také „blbostka“.

…pokud se v životě něco nepovede, poškodíme třetí osobě majetek, nebo dokonce zdraví, pak odpovídáme za takovou škodu.

…abychom si nemuseli půjčovat úročené peníze od banky za škodu, kterou jsme někomu způsobili, pomůže nám pojišťovna.

odpovědnost